Castelele BÂNTUITE ale României. Şi tu le-ai vizitat?

| 21 mar, 2014

Marea Britanie nu este singura ţară de pe Glob care se poate lăuda cu numărul mare de castele bântuite pe care le are. La acest capitol, România se dovedeşte a fi un rival demn de luat în considerare.

De la Castelul Corvinilor din Hunedoara, la Castelul de la Poenari - Argeş, Castelul Bran, Castelul Cantacuzino din Buşteni, până la conacele din Prahova, Castelul Iuliei Hasdeu şi Castelul Banffy de lângă Cluj, toate se mândresc cu nenumărate cazuri de bântuire. Astfel, Anglia nu are, neapărat, cele mai multe fantome, ci doar cele mai mediatizate.

Castelul Banffy - comuna Bonţida, jud. Cluj -

Între anii 1437 şi 1543, familia Banffy a construit în Bonţida, aproape de Someşul Mic, un castel cu patru bastioane, unde membrii ei au locuit până în anul 1944, când au fost evacuaţi de germani, care voiau să trans­forme castelul în spital militar. Aşa s-a şi întâm­plat, palatul funcţionând ca spital militar, până la termi­narea războiului. În tot acest timp, numeroşi militari au murit în incinta castelului, fie din cauza rănilor, fie din cauza bo­lilor de care sufereau. După război, într-o parte a castelului a ajuns să funcţioneze o cooperativă agricolă, după care clădirea a ser­vit ca depozit pen­tru diverse ma­teriale. Recent, fun­da­ţia "Tran­sylvania Trust" a alo­cat două milioane de euro pentru a resta­ura o aripă a castelului şi capela. În prezent, cas­telul Banffy este re­no­vat în proporţie de 20%. Pentru o restau­ra­re totală, ar fi nevoie de aproximativ şapte mi­­lioane de euro.
Datorită frumuseţii sale arhitectonice, cas­te­lul Banffy este su­pra­numit "Versailles-ul Tran­­silvaniei", dar lu­crul pentru care a de­ve­nit cu adevărat cu­nos­­cut, îl reprezintă bân­­tui­rile de fantome. O mare parte din dis­tru­­gerile pro­duse cas­telului au fost făcute de germani, pe vremea când folo­seau clădirea ca spital militar. Pre­zenţa lor la castel a inspirat ani de zile jocurile co­piilor din sat, care se adu­nau seara acolo, pentru a se juca de-a soldaţii. Băieţii tri­mişi de părinţi cu oile la păscut urcau animalele la un etaj al castelului, de unde ele nu puteau să coboare, timp în care inventau tot felul de jocuri de-a războiul. Involuntar, în toiul "lup­telor" pe care le duceau, mulţi dintre ei au fost mar­torii unor în­tâmplări bizare, când la locul încăierării apăreau nişte făpturi transparente, îmbrăcate în uniforme de soldaţi.

Două fete din Bonţida, Maria şi Ionela, au desco­perit pe când aveau doar 10 ani un tunel subteran se­cret, care făcea legătura între Castelul Banffy şi bise­rica greco-catolică din localitate. În scurt timp, acest tunel a devenit noul loc de joacă preferat al copiilor. Tunelul era relativ mare, copiii descoperind în el şi ceva care semăna foarte mult cu un mijloc de transport care fusese folosit, se pare, pentru a-i trans­porta în se­cret pe cei de la castel, la biserică. Când adulţii au aflat despre tunel, l-au astupat imediat, ca acesta să nu se pră­buşească peste copii. Totuşi, înainte de astuparea tunelului, un grup de băieţi intraţi să se joace în subsol au fost luaţi prin surprindere de zeci de lilieci apăruţi din senin. Mulţi tineri se jucaseră de-a lungul timpului acolo şi nimeni nu văzuse niciodată lilieci. Toţi lo­calnicii consideră că împrejurimile şi castelul sunt bântuite. De-a lungul timpului, au fost raportate de martori oculari numeroase apariţii de fantome bănuite a fi ale celor care au murit în timp ce castelul era folosit ca spital militar de către germani. Mulţi au văzut siluete de soldaţi germani şi de oameni în cârje apărând, dis­părând sau plimbându-se printre zidurile castelului.

Conacele din Prahova

Casa Bellu de la Urlaţi

Deşi puţine, în România încă mai există câteva localităţi unde pot fi admirate conace originale, în care au locuit cândva boierii de pe vremuri. Multe dintre acestea sunt bântuite. În localitatea Urlaţi, de exemplu, încă se mai păstrează clădirea mică a conacului Bellu, un adevărat monument de arhitectură românească, ce datează din anul 1800. În interior pot fi admirate mo­bilă de epocă frumos sculptată, tablouri şi icoane, cărţi vechi şi porţelanuri de mare valoare, toate adunate de familia Bellu, în­rudită prin alianţă cu Can­ta­cuzinii, Văcăreştii şi Câm­pi­nenii. Deşi este frecvent vizitat, nu de puţine ori, noaptea, se aud zgomote ciudate, venind din podul casei. Se spune că soţia lui George Bellu, Odette, bântuie casa, fără a putea să îşi găsească liniştea nici după moar­te, din cauza lipsei de fi­de­litate a soţului ei.

Micul Trianon din Floreşti

În 1907, Grigore Cantacu­zi­no a dat ordin pentru începerea unei construcţii care avea să fie o copie fidelă a Trianonului de la Versailles, pentru a-l face cadou fiicei sale, Alice Can­ta­cuzino. Acesta a devenit Micul Trianon de la Floreşti, care a fost finalizat în 1914. Ulterior, i se adaugă conacul Sângeru, de pe Valea Cricovului Sărat, şi conacul Urlăţeanu, de lângă Ceptura, toate monumente arhitecturale impresionante, despre care localnicii spun că ar fi bântuite de fanto­mele celor care au locuit acolo în vremuri apuse.

Catelul Bran

În anul 1211, începea construcţia unuia dintre cele mai cunoscute castele ale României. Este vorba despre Castelul Bran, finalizat în anul 1377. Iniţial, castelul a fost construit cu scop militar. Ulterior, i-a fost adăugat în anul 1622 un turn în partea de sud, conform instruc­ţiunilor principelui Gabriel Bethlen, căruia i s-a ală­turat, mai târziu, un turn dreptunghiular, în partea de est. Abia în anul 1920, cetatea a devenit castel, aflân­du-se în proprietatea Reginei Maria, care a dat ordin pentru realizarea unor importante lucrări de restaurare.
În anul 2012, un grup britanic de cercetatori din domeniul paranormalului a venit la Bran, cu intenţia de a realiza prima investigaţie serioasă a bântuirilor de la castel, care deveniseră folclor local. Folosind o aparatură specifică, aceştia au luat contact cu spiritul Helenei, o fată născută la Bran şi moartă în acelaşi loc, la vârsta de 27 de ani. Totuşi, localnicii susţin că locul este bântuit de mult mai multe spirite, printre care se numără şi spiritele Reginei Maria şi cel al lui Vlad Ţepeş. Localnicii mai declară şi că, într-un anumit loc din castel, în unele seri, poate fi simţit, ca din senin, un miros foarte puternic de violete, florile preferate ale Reginei Maria.

Catelul Corvinilor

Inclus, şi el, pe lista celor mai bântuite castele ale Europei, Castelul Corvinilor este simbolul oraşului Hunedoara şi un exemplu important de arhitectură gotică din Transilvania. Cunoscut şi sub denumirea de Castelul Huniazilor, cetatea ridicată în secolul XV, de către Ioan de Hunedoara, se mândreşte şi cu numeroase legende. Cetatea avea dublu rol, atât strategic, cât şi de reşedinţă feudală. Din acest motiv, castelului i-au fost adăugate, în timp, camere de onoare precum şi noi turnuri.

Blazonul familiei nobiliare a Corvinilor prezintă un corb care ţine în cioc un inel de aur. Regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, a avut un fiu nelegitim cu o femeie de o frumuseţe rară din Ţara Haţegului, dar, pentru a o proteja de necinste, regele i-a aranjat căsă­toria cu Voicu, unul din bravii săi oameni de încredere. În plus, i-a lasat şi un inel pentru copil, ca acesta să poa­tă fi recunoscut peste ani, când avea să vină la Curte. Legenda spune că, într-o zi, un corb ar fi furat inelul, iar tânărul Ioan de Hunedoara l-ar fi ucis cu o să­geată. Astfel, inelul a fost recuperat, iar regele, im­presionat de cele întâmplate, a decis să transforme imaginea corbului în simbolul de blazon al familiei Huniazilor.
Despre fântâna din curtea interioară a castelului se spune că ar fi fost construită de trei prizonieri turci. Acestora li se promisese libertatea în schimbul cons­truirii fântânii, dar după ce au muncit 15 ani pen­tru a găsi o sursă de apă potabilă, nu au mai fost elibe­raţi. Legenda este susţinută şi de inscripţia de pe fântână, care spune: "Cel care a scris această inscripţie este Hasan, care trăieşte ca rob la ghiauri, în cetatea de lângă biserică". Din acest motiv, turiştii turci, şi nu numai, aruncă monede în apă, pentru a răsplăti cumva truda prizonierilor. De asemenea, sub Sala Cavalerilor, există o celulă în care se spune că a fost ţinut închis Vlad Ţepeş, captiv multă vreme la curtea "rudelor" lui româneşti, devenite regi ai Ungariei. Legenda spune că, silit să mănânce şobolani, ca să supravieţuiască, şi-ar fi pierdut minţile, devenind... Dracula.
Pe lângă toate aceste poveşti, numeroşi turişti sosiţi să viziteze castelul au surprins siluete fantomatice în fotografiile făcute în incintă. Publicate pe Internet, fotografiile au făcut înconjurul lu­mii şi au adus Cas­telul Corvinilor în topul celor mai bântuite castele din Europa. În plus, cu câţiva ani în urmă, niş­te turişti au reuşit să îi pă­că­lească pe paznici şi să rămână fără ştirea acestora în castel, peste noapte. A doua zi, au ieşit din castel înspăi­mân­taţi şi plini de răni şi vânătăi. Ei au declarat că peste noapte ar fi fost ţinuţi prizonieri de o fan­tomă foarte violentă, care i-ar fi lovit în mod repetat, provo­cându-le respec­tivele răni.

Castelul Cnatacuzino de la Buşteni

Realizat la cererea prinţului Gheorghe Grigore Cantacuzino, Castelul Cantacuzino din Buşteni a fost finalizat în anul 1911. Până în 1948, castelul a aparţinut fami­liei Cantacuzino, după care, în urma naţionalizării, acesta a ajuns să fie folosit pe post de sanatoriu, de că­tre Ministerul de Interne. Du­pă re­trocedare, picturile ori­ginale au început să fie restaurate. Astfel, în pavilionul central pot fi admirate portretele membrilor familiei din ramura munteană a Cantacuzinilor, împre­ună cu co­lec­ţia heraldică a blazoanelor fa­miliilor în­rudite prin alianţă.

Re­cent transformat în mu­zeu, cas­telul poate fi vizitat. Nu pu­ţini au fost turiştii care, în timpul vizitei, au făcut poze în care, spre surprin­derea lor, au apărut acele sfere luminoase, cu­noscute sub denumirea de "orbi".
Familia Cantacuzino a avut o istorie tumultuoasă, mulţi dintre membrii ei murind de moarte violentă. Nu doar Castelul Cantacuzino este bântuit, ci şi întregul domeniu al acestuia. Există anumite zone unde noaptea se aud sunete înfricoşătoare. De asemenea, dacă se fac poze în anumite locuri de pe acelaşi domeniu, cu sau fără blitz, în ele apar siluete negre, "orbi" care emit lumină proprie, sfere luminoase care zboară printre copaci şi dâre de fum albicios, acolo unde cu ochiul liber nu se poate vedea nimic.

Castelul Iuliei Hasdeu

Bizar prin arhitectura lui, total nepotrivită cu stilul caselor prahovene, Castelul Iuliei Hasdeu a fost construit de către bătrânul Hasdeu în conformitate cu indicaţiile pri­mite în timpul unor şe­dinţe de spiritism, de la fiica sa, trecută în nefiinţă. Copil pre­coce, cu care tatăl se mân­drea foarte mult, Iulia Hasdeu a murit la vârsta de doar 19 ani, în anul 1888. Îndurerat, bătrânul Hasdeu s-a dedicat în totalitate a­min­tirii fiicei sale. Dorind să intre în contact cu spiritul acesteia, scriitorul a încercat să îi simtă prezenţa în cavoul în care trupul acesteia fusese îngropat, la Cimitirul Bellu din Bucu­reşti, şi se spune că ar fi reuşit. Astfel, conform instruc­ţiunilor primite de la spiritul fiicei sale, Hasdeu cons­tru­ieşte, în doar trei ani, întregul castel de la Câm­pi­na, conceput în aşa fel, încât să faciliteze comunicarea tatălui cu spiritul fetei.

Castelul este construit având la bază principiul numerelor 3 şi 7 şi este plin de simboluri la tot pasul. Se spune că spiritul fetei intră în castel printr-o cameră obscură, legată de camera de alături printr-o gaură perfect rotundă. Aici, tatăl şi fiica ţineau sesiuni de fotografiere spiritistă, tatăl încercând să surprindă în poze imaginea spiritului fetei sale. Localnicii declarau că noaptea, Iulia Hasdeu putea fi auzită cântând la pian, în aplauzele tatălui. În alte nopţi, bătrânul Hasdeu ieşea la geam şi urla ca un lup. Altă dată, câţiva localnici au văzut chiar spiritul fetei, perfect materializat, ieşind pe terasă cu un buchet de margarete în braţe. A doua zi, un măturător a găsit pe jos, lângă gardul castelului, mar­garete, deşi sezonul acestora trecuse demult. Chiar şi în prezent, localnicii susţin, în continuare, că noaptea pot fi auzite melodiile cântate de Iulia la pian, însoţite de aplauzele şi laudele tatălui.

Castelul de la Poenare - Argeş

Construită de familiile unor boieri ai lui Vlad Ţe­peş, în apropierea părţii argeşene a Transfăgă­ră­şanului, Cetatea Poenari a fost ridicată ca pedeapsă pentru uciderea lui Mircea, fratele domnitorului. Legenda spu­­ne că pentru lipirea pie­tre­lor a fost folosit mortar amestecat cu sânge de om. În trecut era practicat un obicei conform căruia cel care voia ca cetatea cons­truită de el să fie puternică şi să dăinuiască trebuia să sacrifice un om viu, între zidurile construcţiei. În multe cazuri, nu era sa­crificat doar un singur in­divid, ci mai mulţi: băr­baţi, femei şi copii.
Nu se ştie cu exactitate câţi oameni au fost sacri­ficaţi pentru construirea Cetăţii Poenari, dar lo­cal­nicii susţin cu certitudine că această cetate este bân­tuită de spiritele celor care au murit la construcţia ei. Unii istorici susţin că ar fi fost vorba de 1.500 de sa­crificii umane, în timp ce alţii reduc numărul la câ­teva sute. Un lucru este cert: lucruri stranii se în­tâm­plă în cetate, mai ales după lăsarea serii. Spiritele celor decedaţi se manifestă violent, oameni şi animale fiind adesea atacaţi de entităţi invizibile, mai ales după lăsarea serii.

Tag-uri:
loading...

Ştirile orei

Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ