Se schimbă conducerea CEC Bank! Finanţele aşteaptă CV-uri până pe 4 ianuarie

| 05 dec, 13:13

Ministerul Finanţelor aşteaptă CV-uri, printr-o firmă de recrutare care va face o listă scurtă a candidaţilor eligibili, pentru funcţiile executive şi nonexecutive ale boardului CEC Bank. În 30 de zile se încheie procesul de depunere a CV-urilor, după care firma de recrutare va prezenta Finanţelor o listă scurtă, respectiv 3-5 candidaţi pentru fiecare poziţie, conform Capital.

Noutatea noilor reguli pentru procesul de recrutare a celor 9 membri ai CA este faptul că aceştia pot avea minimum 3 mandate. De asemenea, conducerea va fi formată din 7 membri CA şi doi executivi. Ultimii doi din urmă nu vor putea fi şi preşedinţii Consiliului de Administraţie, cum se întâmplă astăzi. De asemenea, o condiţie principală este cunoaşterea limbii române, potrivit criteriilor publicate pe site-ul inisterului de Finanţe. Radu Gheţea este preşedintele CEC Bank şi preşedintele CA din 2007. Cel mai controversat moment al carierei sale la CEC Bank a fost atunci când a aprobat creditul pentru fiica fostului preşedinte Traian Băsescu. Atunci a fost audiat în comisiile de Buget Finanţe în Parlament.

Vă prezentăm mai jos lista acestora:

Atribuţii ale membrilor Consiliului de Administraţie

Organele de conducere ale Băncii sunt următoarele:
a) Consiliul de Administraţie - organ de conducere în funcţia de supraveghere împuternicit să stabilească strategia, obiectivele şi orientarea generală a Băncii, care supraveghează şi monitorizează procesul decizional de conducere;
b) Comitetul de Direcţie - conducerea executivă, alcătuită din persoanele fizice care exercită funcţii de conducere în cadrul Băncii şi care sunt împuternicite cu activitatea de conducere curentă a Băncii şi răspund de modul de îndeplinire a acesteia faţa de Consiliul de Administraţie.

Competenţele şi atribuţiile acestora sunt reglementate prin Statutul CEC BANK S.A. aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial nr.164 din 4 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, completate cu Regulamentul de Funcţionare şi Organizare al Băncii, precum şi în alte reglementări interne care privesc activitatea Băncii. Forma actualizată a Statutului CEC BANK S.A. este publicată pe site-ul Băncii.

Consiliul de Administratie este responsabil de îndeplinirea următoarelor atribuţii principale:

 • îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Băncii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor;
 • supravegherea activităţii Comitetului de Direcţie şi conformităţii respectivei activităţi cu strategiile şi politicile stabilite de Consiliul de administraţie;
 • îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în Legea nr.31/1990, Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Statutul CEC Bank S.A.;
 • îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016;
 • respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a regulamentelor Băncii Naţionale a României.

Criterii obligatorii de recrutare şi selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ:

1. Bună cunoaştere a legislaţiei aplicabile domeniului bancar;
2. Cunoaşterea sectorului financiar bancar, inclusiv tendinţele şi forţele care modelează industria, evoluţiile viitoare, modele şi strategii relevante de afaceri şi capacitatea de a articula poziţionarea competitivă a societăţii în raport cu alţi jucători din sistem;
3. Minim 10 ani de experienţă profesională;
4. Minim 3 ani de experienţă relevantă, în ultimii 10 ani, în conducerea, supravegherea sau controlul unor instituţii financiare sau a altor categorii de companii sau în conducerea structurilor din cadrul reprezentantului acţionarului, sub a cărui autoritate se află Banca, pentru responsabilităţile pe care urmează să le aibă în cadrul Consiliului de Administraţie (majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie trebuie să aibă experienţă în conducerea instituţiilor din sfera de supraveghere a unei bănci centrale);
5. Cunoaşterea bunelor practici şi principii de guvernanţă corporativă, familiarizarea cu legislaţia şi politicile guvernamentale referitoare la guvernanţa întreprinderilor deţinute de stat;
6. Înţelegerea rolului şi funcţiilor consiliului şi îndatoririlor directorilor şi cunoaşterea procesului de luare a deciziilor, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile în spaţiul public;
7. Înţelegerea rolului consiliului în oferirea unei direcţii strategice pentru companie pe termen lung;
8. Experienţă în monitorizarea performanţei conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.111/2016;
9. Absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licenţă (cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice);
10. Cunoaşterea limbii române;
11. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
12. Obţinerea de rezultate pozitive economico - financiare la companiile unde au deţinut funcţii de conducere executive sau neexecutive în perioada ocupării respectivei funcţii.

Criterii opţionale de recrutare şi selectare, care constituie avantaj:

1. Experienţă în domeniu bancar şi financiar în una dintre următoarele arii profesionale:
1.1. Administrarea riscurilor semnificative;
1.2. Produse şi servicii bancare;
1.3. Creditare;
1.4. Retail banking;
1.5. Juridic;
1.6. Trezorerie şi pieţe de capital;
1.7. Contabilitate, fiscalitate;
1.8. Administrare şi valorificare active;
1.9. Sistem IT&C;
1.10. Securitatea datelor şi sistemelor;
1.11. Operaţiuni bancare;
1.12. Audit şi conformitate;
1.13. Managementul resurselor umane;
1.14. Corporate finance;
1.15. Corporate banking;
2. Cunoştinţe în domeniul risc management şi/sau audit şi/sau trezorerie şi/sau IT/ şi/sau HR;
3. Experienţă în comunicarea şi relaţia cu partenerii cu, care interacţionează instituţiile bancare;
4. Experienţă în domeniul responsabilităţii sociale corporative;
5. Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi planificarea succesiunii în cadrul acestora;
6. Experienţă internaţională în sectorul financiar bancar;
7. Independenţă (majoritatea membrilor consiliului de administraţie trebuie să fie independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale);
8. Capacitatea de a contribui la luarea deciziilor prin exercitarea de gândire şi judecată independente, contribuind la fundamentarea evoluţiei pe termen lung a organizaţiei;
9. Absolvent(ă) al unei specializări/master/doctorat în domeniile management/juridic/economic/financiar, sau în alte domenii relevante pentru Bancă;
10. Abilitatea de a construi şi transmite o cultură organizaţională bazată pe valori şi cunoaşterea climatului economic şi social în care operează organizaţia

Reguli cu privire la procesul de selecţie:

 • În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.
 • În mod obligatoriu, candidaţii selectaţi nu vor avea înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar şi de asemenea, nu vor figura cu sancţiuni din partea Băncii Naţionale a României sau a altor bănci centrale.
 • Nu pot fi aleşi mai mult de doi membri din rândul funcţionarilor publici sau din cadrul structurilor sub a cărui autoritate se află banca;
 • Cel puţin doi dintre membri Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice.
 • O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.
 • Selecţia membrilor Consiliului de Administraţie se va realiza cu respectarea principiului diversităţii de gen.
 • Candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe listă scurtă vor fi ulterior invitaţi să elaboreze o declaraţie de intenţie pe baza scrisorii de aşteptări pe care Ministerul Finanţelor Publice o va publica pe site-ul propriu şi pe site-ul CECBANK S.A..
 • Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie trebuie să fie independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale.
Tag-uri: CEC
loading...

Ştirile orei

ECONOMICA.NET

DAILYBUSINESS.RO

STIRIDESPORT.RO

ROMANIATV.NET

Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ