Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale pe anul 2016

| 10 aug, 15:04

Guvernul a aprobat, miercuri, în şedinţă, prima rectificare bugetară din acest an. Potrivit premierului Dacian Cioloş, rectificarea este una pozitivă şi menţine un deficit credibil, în contextul în care veniturile au fost mai mari cu peste trei miliarde de lei.

Concret, proiectul are în vedere mai mulţi bani la Sănătate, Învăţământ, dar taie de la Transporturi, Agricultura, Cultură, Administraţie Publică şi Dezvoltare Regională şi vizează menţinerea deficitului bugetar pe anul 2016 la nivelul de 2,8% din PIB.

Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri proiectul de ordonanţă pentru rectificarea bugetului de stat pe 2016, precum şi cel privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Priorităţile sunt sănătatea, educaţia şi drepturile sociale.

"Este o rectificare pozitivă în ciuda bugetului strâns pe care l-am elaborat la sfârşitul anului trecut pentru 2016. Totuşi veniturile la buget au fost pe primul semestru mai mari decât cele prevăzute cu peste trei miliarde de lei (.

..) Cred că este pentru prima dată după mulţi ani de zile când facem o rectificare bugetară în an electoral, o rectificare fără o amprentă politică. Obiectivul nostru e de a finanţa politici publice anunţate, de a acoperi nevoi reale şi nu de a căuta, prin rectificarea bugetară, să câştigăm voturi în detrimentul eficienţei bugetare. E important să punem menţine un echilibru al bugetului între cheltuielile pentru investiţii, cheltuielile pentru consum (...) Am acordat şi acordăm atenţie investiţiilor pentru că suntem conştienţi de faptul că nu e suficient să punem bani pentru consum, e important să urmărim şi cum evoluează investiţiile unde am alocat sume consistente de la începutul mandatului", a declarat premierul Dacian Cioloş.

Prin rectificarea bugetară se asigură finanţarea necesară proiectelor şi politicilor publice promovate de Guvern, precum şi pentru punerea în aplicare a măsurilor decise de Parlament, un efort bugetar cumulat de peste trei miliarde de lei, resurse asigurate cu menţinerea deficitului bugetar la parametri asumaţi în bugetul de stat pentru 2016: 2,8% din PIB în termeni cash şi 2,95% din PIB pe metodologia ESA, informează Guvernul, potrivit Mediafax.

Domeniul Sănătăţii va avea asigurate resurse destinate, în principal, punerii în plată a creşterii salariilor personalului medical, finanţării programelor de sănătate şi pentru de asigurare a medicamentelor compensate şi gratuite. Prin bugetele Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se alocă în plus 568,6 milioane lei, pentru asigurarea plăţii majorate a salariilor personalului medico-sanitar, începând cu 1 august 2016, măsură de care vor beneficia aproximativ 163.000 de persoane. De asemenea, prin rectificarea bugetară se vor asigura credite de angajament în valoare de 868,422 milioane lei, măsură ce va face posibilă extinderea tratamentului fără interferon al Hepatitei C pentru încă 10.000 de persoane şi asigurarea medicamentelor gratuite pentru mai mulţi pacienţi cu afecţiuni oncologice (melanom malign, cancer de prostată, cancer pulmonar).

Domeniul Educaţiei va primi în plus la rectificare 1,015 miliarde lei. Fondurile sunt destinate punerii în aplicare a deciziei Guvernului de majorare şi corectare a salariilor personalului didactic şi personalului auxiliar din învăţământ, atât din preuniversitar, cât şi din universitar, începând cu 1 august 2016, pentru implementarea măsurilor reparatorii adoptate de Parlament, precum şi pentru finanţarea unor proiecte din domeniu.

Tot prin această rectificare vor fi asiguraţi banii necesari pentru plata titlurilor executorii câştigate de cadrele didactice în anii anteriori şi care ar fi trebuit plătite până la sfârşitul anului 2015. De aceste măsuri vor beneficia aproximativ 280.000 de cadre didactice şi auxiliare. Pentru plata acestor drepturi salariale s-au alocat, în total, 417,8 milioane lei învăţământului universitar şi 597,9 milioane lei învăţământului preuniversitar.

De asemenea, a fost deblocată suma de 225 milioane de lei, bani pe care universităţile îi vor avea la dispoziţie atât pentru plata drepturilor salariale, cât şi pentru proiectele de investiţii.

Peste 2,8 miliarde lei au fost alocaţi Ministerului Muncii, fonduri necesare pentru plata drepturilor sociale. Aproximativ 1,4 miliarde lei sunt destinate plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului, ajutoarelor sociale, alocaţiilor de stat pentru copii, indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap, conform măsurilor stabilite de Parlament. Cealaltă jumătate, respectiv suma de 1,429 miliarde lei, sunt bani necesari pentru asigurarea plăţii pensiilor până la sfârşitul anului.

În domeniul agriculturii, Guvernul a asigurat banii necesari pentru plata sprijinului acordat agricultorilor sub forma subvenţiilor pentru motorină, pentru trimestrele II şi III, precum şi pentru ajutorul de minimis acordat sectorului zootehnic. Ministerul Agriculturii a înregistrat o economie de 403,1 milioane de lei din plăţile FEGA (plata pe suprafaţă, redistributivă, sprijinul cuplat, micul fermier, tânărul fermier). La această economie s-au mai adunat alte 170,6 milioane de lei din redistribuirile pe indicatorii ministerului, în vreme ce 168,4 milioane de lei au fost înapoiate bugetului de stat Pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii, se asigură resurse suplimentare. La finanţarea iniţială de 95 de milioane de lei, după rectificare, se adăugă credite de angajament în sumă totală de 548 de milioane de lei. În acest moment, a fost asigurată posibilitatea contractării lucrărilor de irigaţii pentru anul 2016, cu termene de decontare în anii următori.

Pentru mediu, este prima rectificare pozitivă din ultimii ani. Astfel, proprietarii de păduri, persoane fizice şi juridice care deţin suprafeţe mai mici de 30 de hectare, vor primi sprijin pentru asigurarea pazei acestor păduri. În acest sens, Guvernul a alocat 14,5 milioane lei, fiind prima dată când se pune în aplicare această prevedere legală cuprinsă în Codul Silvic încă din 2008. Ca urmare a unor redistribuiri în cadrul bugetului Ministerului Mediului, Guvernul a alocat, prin rectificare, 85 de milioane de lei pentru investiţii în lucrări de apărare împotriva inundaţiilor.

Totodată, Guvernul a alocat suma de 1 milion de lei necesară operaţionalizării şi funcţionării, până la sfârşitul anului, unei instituţii importante în procesul de verificare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi: Consiliul de Monitorizare pentru implementarea Convenţiei pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

La capitolul investiţii, Executivul menţionează că în 2016, prin bugetul de stat, pentru investiţii au fost alocate peste 19,5 miliarde lei, cu două miliarde în plus faţă de cât s-a cheltuit în cursul anului trecut. Plăţile făcute din bani publici pentru proiectele de investiţii până la data de 30 iunie, reprezintă peste 4,6 miliarde lei, cu peste 45% mai mult comparativ cu suma plătită în aceeaşi perioadă a anului trecut, respectiv 3,196 miliarde lei. Pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, execuţia pe primele 6 luni din 2016 este la 5,695 miliarde lei, puţin mai mare faţă de perioada similară a anului trecut, respectiv 5,598 miliarde lei.

Dacian Cioloş a subliniat că acest Cabinet îşi propune să accelereze proiectele de investiţii în a doua parte a anului.

Cât priveşte Dezvoltarea Regională, Executivul arată că gradul de utilizare a fondurilor aferente cheltuielilor de investiţii la MDRAP este de 49,6% din programul anual, respectiv 83,6% din programul aprobat pe semestrul I.

La capitolul Transporturi, Executivul susţine că la sfârşitul anului 2015, cele mai multe proiecte ale CNADNR şi CFR SA erau blocate din cauze birocratice, iar actualul Cabinet ''a simplificat procedurile de obţinere a acestor avize şi, în pofida impedimentelor birocratice, rezultatele arată un plus de 25% grad de realizare la Transporturi faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut''.

Printre alocările suplimentare prin rectificarea bugetară se numără şi contribuţia anunţată de Guvern pentru achiziţionarea operei ''Cuminţenia Pământului'' – suma de 22,5 milioane lei, în bugetul Ministerului Culturii, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 5 milioane euro.

Pentru situaţii neprevăzute, în Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a fost alocată suma de 221,5 milioane lei.

Distribuirea pe ministere

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice: +2.80 miliarde de lei per sold din care: 1,4 miliarde de lei pentru plata integrală a drepturilor de asistenţă socială (indemnizaţii pentru creştere copil, ajutoare sociale, alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii pentru persoanele cu handicap) şi 1,42 miliarde de lei subvenţia de echilibrare pentru Bugetul asigurărilor sociale de stat;

- Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale: +613,6 milioane lei din care: 310,9 milioane lei dobânzi la creditele externe contractate şi rambursate de statul român;

- Ministerul Afacerilor Interne: +367,9 milioane lei din care: 182 milioane lei cheltuieli de personal aferente organizării alegerilor parlamentare;

- Ministerul Sănătăţii: +297,6 milioane lei per sold pentru: asigurarea sumelor necesare plăţii salariilor majorate conform OUG nr. 20/2016 pentru personalul medico-sanitar, fonduri pentru lucrări de reabilitare la maternităţi, investiţii la serviciile de ambulanţă şi UPU/CPU, finanţare cabinete de planning familial, medicină sportivă, dotare medicamente şi materiale sanitare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ, asigurarea contribuţiei de asigurări de sănătate pentru pensionarii cu pensii mai mici de 872 lei;

- Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice: +265 milioane de lei, per sold din care: 417,8 milioane lei, pentru plata diferenţelor salariale prevăzute de Legea nr.85/2016 pentru personalul didactic din învăţământul universitar şi sume pentru plata majorărilor salariale aprobate prin OUG nr.20/2016; conform Legii nr.85/2016 personalul didactic care nu a obţinut hotărâri judecătoreşti pentru plata diferenţelor salariale pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 beneficiază de aceste drepturi începând cu 2016;

- Autoritatea Electorală Permanentă: +55,0 milioane lei din care: 49,8 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare rambursării cheltuielilor cu campania electorală aferentă alegerilor locale efectuate de partidele politice;

- Serviciul Român de Informaţii: +37,7 milioane lei în principal pentru programe majore de achiziţii derulate de Serviciul Român de Informaţii; Ministerul Afacerilor Externe: +35,1 milioane lei în principal pentru asistenţă pentru dezvoltare (Facilitatea Turcia) – 18 milioane lei şi cheltuieli de personal;

- Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor: +25,0 milioane lei, în principal pentru programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor.

- Ministerul Transporturilor: -383 milioane de lei în principal la proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. De asemenea au fost redistribuite sume pentru decontarea facilităţilor şi gratuităţilor de transport de care beneficiază anumite categorii sociale (100 milioane de lei), pentru proiectele de investiţii finanţate din fonduri externe rambursabile (46,7 milioane de lei) precum şi pentru întreţinerea infrastructurii rutiere;

- Ministerul Culturii: -194 milioane de lei în principal la proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile;

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: -168,4 milioane de lei în principal la proiectele de investiţii finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020. De asemenea au fost redistribuite sume pentru plata deconturilor la motorină trimestrul II şi III 2016 şi acordare ajutoare de minimis pentru sectorul zootehnic;

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: -130,8 milioane lei reprezentând sume reţinute conform art.21 din Legea finanţelor publice nr.500/2002, în proporţie de 10% din bugetul aprobat, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de instituţii în primul semestrul al anului;

- Ministerul Finanţelor Publice: -47,9 milioane lei reprezentând în principal sume reţinute conform art.21 din Legea finanţelor publice nr.500/2002, în proporţie de 10% din bugetul aprobat, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de instituţii în primul semestrul al anului.

loading...

Ştirile orei

ECONOMICA.NET

STIRIDESPORT.RO

ROMANIATV.NET

Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ