ADMITERE FACULTATE: Lista facultăţilor publice cu cele mai mari taxe

| 18 iul, 2013

Specializarea Medicină în limba engleză din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş percepe cea mai mare taxă de şcolarizare candidaţilor admişi pe locuri cu taxă, în anul universitar 2013-2014, scrie ECONOMICA.NET.

Taxele de studii la UMF din Tîrgu-Mureş în 2013-3014
Taxă de şcolarizare de 5.000 de euro pe an la Medicină în limba engleză.
Taxă de studii de 8.000 de lei pe an la: Farmacie, Medicină dentară, Medicină.
Taxă de studii de 4.000 de lei pe an la: Asistenţă medicală generală, Nutriţie şi dietetică, Educaţie Fizică şi sportivă, Tehnică dentară, Asistenţă de farmacie, Balnefiziokinetoterapie şi recuperare medicală.

Cele mai mari taxe de studii la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului în anul universitar 2013-2014
Taxă de studii de 3.200 de euro pe an la Medicină Veterinară în limba engleză.  
Taxa de studii de 4.000 de lei pe an la Facultatea de Medicină Veterinară.

Taxele de studii la UMF Timişoara în 2013-2014
Taxă de studii de 4.000 de euro la: Medicină în limba engleză, Medicină în limba franceză, Medicină dentară în engleză, Farmacie în limba franceză.
Taxă de studii de 1.200 de euro pe an la: Medicină, Medicină dentară, Farmacie.
Taxe de studii de 800 de euro pe an la: Asistenţă de farmacie, Asistenţă de profilaxie stomatologică, Tehnică dentară, Nutriţie şi dietetică, Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, Radiologie şi imagistică, Asistenţă medicală generală.

Taxele de studii la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj 2013 - 2014
Taxă de studii de 4.500 de euro la: Medicină Veterinară limba engleză; Medicină Veterinară în limba franceză. 
Taxă de studii de 3.000 de euro la specializarea Agricultură în limba franceză.
Taxă de studii de 4.800 de lei la Medicină Veterinară în limba română.
Taxă de şcolarizare de 3.000 de lei la: Agricultură; Montanologie; Biologie; Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară; Ingineria şi protecţia mediului în agricultură; toate specializările Facultăţii de Horticultură; toate specializările Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii; toate specializările Facultăţii de Știinţa şi Tehnologia Alimentelor; speciazarea Controlul şi securitatea produselor alimentare. 

Cele mai mari taxe de studii la Universitatea din Oradea în anul 2013-2014
Taxă de studii de 18.000 de lei pe an la specializarea Medicină cu predare în limba engleză. 
Taxă de studii de 6.500 de lei la Farmacie, Medicină, Medicină Dentară. 
Taxă de studii de 3.900 de lei la toate specilizările Facultăţii de Muzică.
Taxă de studii de 3.400 de lei la Arte vizuale.
Taxă de studii de 3.200 de lei la Arhitectură.
Taxă de studii de 3.100 de lei la Construcţii civile, industriale, agricole.
Taxă de studii de 3.000 de lei pe an la Relaţii internaţionale şi studii europene în engleză.

Taxele de studii la UMF “Carol Davila” din Bucureşti în anul universitar 2013 – 2014
Taxa de studii de 9.000 lei la Medicină, Medicină dentară şi Farmacie.
Taxa de studii de 6.000 lei la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală. 

Taxele de studii la UMF Cluj în anul universitar 2013-2014
Taxă de studii de 8.100 de lei pe an la facultăţile de Medicină, Medicină dentară, Farmacie.
Taxă de studii de 4.800 de lei la Asistenţă Medicală Generală, Radiologie şi Imagistică, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Tehnică Dentară, Nutriţie şi Dietetică. 

Cele mai mari taxe de studii la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu în anul 2013-2014
Taxă de studii de 10.000 de lei la Teatru şi artele spectacolului. 
Taxă de studii de 6.500 de lei pe an la Farmacie.
Taxă de studii de 5.500 de lei pe an la Tehnică dentară. 
Taxă de studiu de 4.500 de lei pe an la Medicină generală; Medicină dentară.
Taxă de studiu de 3.800 de lei pe an la Asistenţă medicală. 
Taxă de studiu de 3.100 lei pe an la Ingineria produselor alimentare - Controlul şi expertiza produselor alimentare; Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism. 

Taxele de studii la UMF Craiova în 2013-2014
Taxă de studii de 6.000 de lei pe an la Farmacie.
Taxă de studii de 5.500 de lei pe an la: Medicină, Medicină dentară.
Taxă de studii de 5.500 de lei pe an la: Medicină, Medicină dentară.
Taxă de studii de 4.000 de lei pe an la: Tehnică dentară, Moaşe, Asistenţă medicală generală, Balneo-fiziokineto-terapie şi recuperare. 

Cele mai mari taxe de studii la Universitatea de Vest în anul 2013-2014
Taxă de studii de 10.000 de lei la Artele spectacolui; Interpretare muzicală. 
Taxă de studii de 6.000 de lei la Pedagogie muzicală.
Taxă de studii de 3.000 de lei la Drept, la Facultatea de Arte şi Design.

Cele mai mari taxe de studii de Universitatea Ovidius din Constanţa în 2013-2014
Taxă de studii de 7.000 de lei la Medicină, Medicină dentară, Farmacie. 
Taxă de studii de 4.500 de lei la Tehnică Dentară. 
Taxă de studii de 4.000 de lei la Balneofizio-kinetoterapie şi recuperare. 
Taxă de şcolarizare de 3.500 de lei la Asistenţă de farmacie; Asistenţă medicală generală. 

Taxa de studiu la Facultatea Inginerie în Limbi Străine din cadrul Politehnicii din Bucureşti: 4.500 lei pe an.

Cele mai mari taxe de studii în 2013-2014 la Politehnica din Timişoara
Taxă de studii de 4.200 de lei pe an la Arhitectură. 
Taxă de studii de 3.450 lei pe an la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea de Chimie industrială şi ingineria mediului, Facultatea de Construcţii, Facultatea de Electronică şi telecomunicaţii, Facultatea de Electrotehnică şi electroenergetică, specializarea Inginerie şi management, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Inginerie din Hunedoara. 

Cele mai mari taxe la Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (UTCB) în anul universitar 2013 -2014
Taxa de studii la Inginerie în limbi străine de la UTCB este de 4.500 lei.
Taxă de şcolarizare de 4.200 lei la: Hidrotehnică; Construcţii Civile, Industriale şi Agricole; Geodezie; Utilaj Tehnologic; Ingineria instalaţiilor; Căi ferate, drumuri şi poduri. 
Taxa de studii la Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare din cadrul UTCB este de 3.600 lei.

Taxele de studii la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu în 2013
Taxa pentru anul I de studii la Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Arhitectură de Interior: 5.000 lei. 
Taxa pentru anul I de studii la Facultatea de Urbanism: 5.000 lei pe an.
Taxa pentru anul I de studii la Conservare şi Restaurare de Arhitectură, Sibiu, studii de licenţă: 3.000 lei. 
Taxa pentru anul I de studii la Urbanism şi Administrarea teritoriului, Sibiu, studii de licenţă: 3.000 lei.
Taxa pentru anul I de studii la Mobilier şi Amenajări Interioare: 3.000 lei. 

Cele mai mari taxe de studii la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj în 2013-2014
Taxa de studii de 5.500 de lei la Cinamatografie, Fotografie, Media.
Taxă de studii de 4.500 de lei pe an la Artele Spectacolului – Actorie; Artele Spectacolului – Regie.
Taxă de studii de 3.600 de lei pe an la Facultatea de Drept.
Taxă de studii de 3.000 de lei pe an la Informatică; Filmologie; Teatrologie. 

Cele mai mari taxe de studii la Universitatea Tehnică din Cluj în 2013-2014
Taxă de studii de 4.400 de lei la Arhitectură.
Taxă de studii de 3.500 de lei la Facultăţile de inginerie din Cluj şi extensii, cu predare în engleză.
Taxă de studii de 3.300 de lei la Facultăţile de inginerie din Cluj şi extensii, cu predare în limba română.

Cele mai mari taxe de şcolarizare la Universitatea Tehnică din Iaşi în anul universitar 2013-2014
Taxă de studii de 4.000 de lei la Arhitectură.
Taxă de studii de 3.500 de lei la Inginerie geodezică.
Taxă de studii de 3.000 de lei la Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. 

Cele mai mari taxe de studii la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi în anul 2013-2014
Taxă de studii de 5.000 de lei pe an la: Medicină, Medicină dentară, Farmacie.
Taxa de studii de 3.000 de lei pe an la: Facultatea de Mecanică; Facultatea de Arhitectură Navală; la Știința și Ingineria Alimentelor; Ingineria Materialelor și a Mediului; Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică; KINETO, EFS; Științe și Mediu; Inginerie din Brăila; specializarea Asistență medicală generală; specializarea Moaşe.

Cele mai mari taxe de studii la Universitatea Maritimă Constanţa în 2013-2014
Taxă de şcolarizare de 4.500 de lei la Navigaţie şi transport maritim şi fluvial în limba engleză.
Taxă de şcolarizare de 3.200 de lei la Navigaţie şi transport maritim şi fluvial în limba română. 
Taxă de şcolarizare de 3.000 de lei la: Facultatea de Electromecanică Navală şi la Specializarea Inginerie Economică în domeniul Transporturilor.

Cele mai mari taxe de studii la Universitatea A. I. Cuza din Iaşi în 2013-2014
Taxă de studii de 3.900 de lei la Geografia turismului în limba franceză. 
Taxă de studii de 3.500 de lei pe an la Biochimie, Biologie, la Facultatea de Informatică.
Taxă de studii de 3.000 de lei pe an la: Ecologie şi protecţia mediului, Chimie, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Fizică. 

Cele mai mari taxe de studii la Universitatea Vasile Alcsandri din Bacău în anul universitar 2013-2014
Taxă de şcolarizare de 4.000 de lei pe an la Kinetoterapie şi motricitate specială.
Taxă de şcolarizare de 3.300 de lei pe an la Facultatea de Educaţie fizică şi sportivă.

Cele mai mari taxe de studii la Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanţa în 2013 - 2014
Taxă de şcolarizare de 3.200 de lei la: Inginerie şi management naval şi portuar, Electromecanică navală, Navigaţie şi transport maritim şi fluvial.
Taxă de studii de 3.100 de lei pe an la Electromecanică.

Taxa de şcolarizare de 800 de euro la orice facultate de sub cupola Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti (UNEFS).

Taxa de studii la Universitatea de Artă şi  Design din Cluj-Napoca: 3.300 de lei pe an.

Taxă de studii de 3.000 de lei pe an la Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare, din cadrul Academiei Tehnice Militare.

Taxă de studii de 3.000 de lei pe an la următoarele facultăţi şi specializări ale Universităţii din Craiova: Ştiinţe exacte; Educaţie fizică şi sport; Litere; Ştiinţe sociale; Teologie; Drept şi Ştiinţe administrative; Mecanică; Inginerie electrică; Automatică calculatoare şi electronică.

Taxă de studii de 3.000 de lei la următoarele specializări din cadrul Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu în 2013-2014: Educaţie fizică şi sportivă; Kinetoterapie şi motricitate specială, Facultatea de Inginerie.

Următoarele universităţi nu au publicat încă pe site-urile instituţiilor taxele de şcolarizare percepute în anul universitar 2013-2014 şi nici nu ni le-au comunicat, cu toate că ECONOMICA.NET le-a solicitat insistent aceste informaţii: Universitatea din Piteşti, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea Agronomică din Iaşi, Universitatea Nationala de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Capitală, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti.


loading...

Ştirile orei

ECONOMICA.NET

DAILYBUSINESS.RO

STIRIDESPORT.RO

ROMANIATV.NET

Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ