Maria Buleandră şi-a dat demisia din funcţia de prefect de Buzău, după ce a fost trimisă în judecată

| 16 apr, 23:55

Prefectul de Buzău Maria Buleandră şi-a dat demisia joi. Aceasta a fost trimisă în judecată, în aceeaşi zi, de procurorii DNA, în dosarul retrocedării a peste 5.000 de hectare de pădure, la Gura Teghii, în judeţul Buzău.

Actualul prefect de Buzău, Maria Buleandră, și un fost prefect al aceluiași județ, Paul Beganu, au fost trimiși, joi, în judecată de procurorii DNA Ploiești, alături de alte zece persoane, într-un dosar care vizează retrocedarea ilegală a unei suprafețe de peste 5.000 de hectare de pădure în județul Buzău.

Potrivit unui comunicat de presă al DNA, în acest dosar au fost trimise în judecată 12 persoane, între care două în stare de arest preventiv, respectiv fostul prefect de Buzău Paul Beganu (2009-2012) și omul de afaceri Gheorghe Ceteraș, una în stare de arest la domiciliu, fostul inspector șef al Inspectoratului Teritorial Regim Silvic și Vânătoare (ITRSV) Focșani, Alexandru Lefter, trei sub control judiciar—avocatul Cosmin Mihail Vasile, Ion Irimia, angajat al ROMSILVA la data faptelor, și judecătorul de la Judecătoria Pătârlagele, Toader Neculae, și șase în stare de libertate, între care actualul prefect de Buzău, Maria Buleandră.

Citeşte şi:  DNA: Prefectul de Buzău, Maria Buleandră, și un fost prefect al județului, judecați pentru retrocedări ilegale

Ce arată procurorii în RECHIZITORIU

În cursul anului 2010, inculpatul Ceteraș Gheorghe împreună cu inculpații Poenaru Gheorghe Petre Vlad, Moiseanu Eduard Gabriel și Vasile Mihail Cosmin s-au înțeles să obțină, în condiții de nelegalitate, reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafețe de 5134,29 ha teren forestier – pădure care aparținuse „Societății Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestieră”, în numele nou înființatei SC Forestiera Ardeleana SRL administrată de inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad.

Această din urmă societate avea ca obiect principal de activitate silvicultura, exploatarea forestieră și servicii anexe, scopul declarat fiind „redobândirea patrimoniului Societății Anonimă Ardeleana pentru Industrie Forestieră”.

În acest scop, în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2011, inculpatul Ceteraș Gheorghe i-a remis suma de 1.000.000 euro, în două tranșe, inculpatului Irimia Ion, angajat în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA, care a pretins că are influență asupra prefectului județului Buzău – Beganu Paul și a altor funcționari din cadrul regiei menționate, pentru a-i determina să îndeplinească și să urgenteze îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, toate referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului de 5132,29 ha, revendicat de SC Forestiera Ardeleana SRL, punerea în posesie și eliberarea titlului de proprietate.

În același scop, în prima jumătate a anului 2011, inculpatul Ceteraș Gheorghe i-a remis suma de 1.000.000 euro prefectului județului Buzău – Beganu Paul, în legătură cu îndeplinirea și urgentarea îndeplinirii unui act ce intra în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, respectiv:

- emiterea unei adrese conținând mențiuni nereale,
- nepromovarea intereselor Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău, în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată având ca obiect suprafața respectivă de pădure,
- urgentarea punerii în posesie în condiții de ilegalitate a inculpatului Ceteraș Gheorghe cu suprafața de teren anterior menționată și eliberarea titlului de proprietate.

La data de 22 iulie 2011, cu intenția de a disimula proveniența sumei de 45.000 euro provenind din săvârșirea infracțiunii de luare de mită, inculpatul Beganu Paul a încheiat un contract de vânzare – cumpărare în care a menționat un preț supraevaluat, care nu a fost achitat în realitate de către inculpatul Constantin Anton, în calitate de cumpărător.

În schimbul acestor bani primiți cu titlu de mită, inculpatul Beganu Paul, în luna ianuarie 2011, a falsificat o adresă și a determinat-o pe inculpata Panaete Liliana să falsifice o altă adresă, astfel încât Ceteraș Gheorghe să fie repus în termenul legal de a contesta hotărârile emise de comisiile locale în anul 2006, invocând faptul că moștenitorii nu au primit răspuns la contestațiile formulate. Aceasta, în condițiile în care, în perioada 2006-2011, procesul de revendicare a terenurilor în cauză nu a mai suferit alte modificări, rămânând la nivelul respingerii solicitărilor.

Actul întocmit în fals de către inculpata Panaete Liliana a fost transmis Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău, cunoscând că este falsă, în vederea repunerii în termenul de 30 de zile prevăzut de lege în care inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad și restul persoanelor contestatare puteau formula plângere la instanța de judecată împotriva Hotărârii nr. 353/2006 a comisiei menționate.

Mai mult inculpata, în mod repetat, a sustras mai multe file din ”Registru Expediere Corespondență” al Primăriei comunei Gura Teghii, jud. Buzău, precum și recipisa din care rezultă că Hotărârea Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău nr.353/25.08.2006 a fost comunicată contestatorilor la data de 04.09.2006.
Aceste documente false au fost eliberate, ca urmare a unei cereri întocmite și depuse la Instituția Prefectului Județului Buzău de către inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad prin care solicita să i se comunice „răspunsul la contestația formulată în data de 26.04.2006 împotriva procesului – verbal nr. 887/02.03.2006 al Comisiei Locale Gura Teghii prin care s-a respins cererea de retrocedare nr. 611/22.09.2005”, precizând în fals că „până în acest moment nu mi s-a comunicat rezultatul contestației”;
Ca urmare a acestor demersuri, în anul 2011, inculpatul Poenaru Gheorghe Petre Vlad a depus plângere la Judecătoria Pătârlagele.

În continuare, același inculpat i-a remis suma de 250.000 euro judecătorului Toader Neculae din cadrul Judecătoriei Pătârlagele pentru a pronunța o soluție favorabilă acestuia în dosarul nr. 171/277/2011 care îi fusese repartizat spre soluționare și în care Ceteraș Gheorghe era parte.

În schimb, judecătorul Toader Neculae, prin exercitarea cu rea – credință a funcției, în perioada februarie 2011 – 12 aprilie 2011, a soluționat dosarul civil nr. 171/277/2011, având ca obiect plângerea împotriva hotărârii Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău nr. 353/25.08.2006, formulată de SC Ardeleana Forestiera SRL.

Prejudiciu de aproape 22 de milioane de euro

Magistratul a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 5132,29 ha pădure (din care suprafața de 2.830,65 ha se afla la momentul pronunțării hotărârii judecătorești în proprietatea statului), în favoarea inculpatului Ceteraș Gheorghe, cumpărător al drepturilor litigioase de la SC Ardeleana SRL. Aceasta, în condițiile în care această societate nu deținea în mod legal calitatea de titular al dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate și nici nu s-a făcut dovada că societatea este continuatoarea sau succesoarea în drepturi a Societății Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestieră.
Concret, judecătorul a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafață avută în proprietate de Societatea Anonimă Ardeleana pentru Industrie Forestieră, chiar dacă nu toți acționarii Societății Anonime au înțeles să se constituie în așa zisa noua formă asociativă, cauzând statului, în această modalitate, un prejudiciu în sumă de 89.787.721 lei (echivalentul a 21,7 milioane euro).

Inculpatul Feraru Ștefan, la începutul anului 2011, prin intermediul avocatului Vasile Mihail Cosmin, a primit de la Ceteraș Gheorghe, la instigarea inculpatului Beganu Paul, suma de 23.000 euro și suma de 10.000 lei, pentru activitatea pe care acesta o desfășura în calitate de reprezentant al Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Agricole și Forestiere Buzău - parte în dosarul nr. 171/277/2011 al Judecătoriei Pătârlagele.

În baza aceleiași rezoluții infracționale, la datele de 21 februarie 2011 și 11 aprilie 2011, la instigarea inculpatei Buleandră Maria, inculpatul Feraru Ștefan, în calitate de consilier juridic – reprezentant al Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Buzău în dosarul nr. 171/277/2011 al Judecătoriei Pătârlagele, cu știință, nu a propus probe în cauză și a solicitat:

- admiterea plângerii formulată de SC Ardeleana SRL împotriva Hotărârii nr. 353/25.08.2006 a instituției al cărei reprezentant era,
- reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 5132,29 ha pădure, din care suprafața de 2830,65 ha se afla la acel moment în proprietatea statului, în favoarea inculpatului Ceteraș Gheorghe, cumpărător al drepturilor litigioase de la SC Ardeleana SRL, deși această societate nu deținea calitatea de titular al dreptului de reconstituire a dreptului de proprietate în conformitate cu dispozițiile art. 26 alin. 1 din Legea 1/2000 și nici nu s-a făcut dovada că societatea este continuatoarea sau succesoarea în drepturi a Societății Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestieră,
- reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafață avută în proprietate de Societatea Anonimă Ardeleana pentru Industrie Forestieră, chiar dacă nu toți acționarii Societății Anonime au înțeles să se constituie în așa zisa noua formă asociativă,
- nu a recurat hotărârea pronunțată în dosarul nr. 171/277/2011, faptele având ca rezultat prejudicierea bugetului de stat cu suma de 89.787.721 RON (echivalentul a 21,7 milioane euro) și totodată, obținerea unui avantaj patrimonial pentru inculpatul Ceteraș Gheorghe în același cuantum.

În același context, la începutul lunii mai 2011, inculpatul Lefter Alexandru în calitate de inspector șef al Inspectoratului Silvic Teritorial Focșani, a pretins inculpatului Ceteraș Gheorghe suma de 25.000 euro și a primit de la acesta suma de 15.000 euro, în scopul semnării și aplicării ștampilei instituției menționate pe un titlu de proprietate eliberat de Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Buzău.

La data de 28.02.2011, inculpatul Moiseanu Eduard Gabriel a încheiat un contract de intermediere cu Ceteraș Gheorghe, utilizând informații obținute în virtutea funcției sale de șef al Ocolului Silvic Nehoiașu și, respectiv, director tehnic al Direcției Silvice Buzău, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

De asemenea, s-a solicitat instanței de judecată instituirea aceleiași măsuri asigurătorii asupra terenului cu vegetație forestieră în suprafață de 5.055,87 ha și confiscarea următoarelor sume de bani, obiect al infracțiunilor de corupție:
-1.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul oficial B.N.R. la data executării, de la inculpatul Irimia Ion,
-1.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul oficial B.N.R. la data executării, de la inculpatul Beganu Paul,
-250.000 euro, echivalentul în lei la cursul oficial B.N.R. la data executării, de la inculpatul Toader Neculae,
-15.000 euro, echivalentul în lei la cursul oficial B.N.R. la data executării, de la inculpatul Lefter Alexandru și
-23.000 euro, echivalentul în lei la cursul oficial B.N.R. la data executării, și 10.000 lei de la inculpatul Feraru Ștefan.

loading...

Ştirile orei

ECONOMICA.NET

DAILYBUSINESS.RO

STIRIDESPORT.RO

ROMANIATV.NET

Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ